Categories

Ikwizu

Genre: Horror,

SKU: DT461 | DVD I, II | Year -

“Tawaa ni mbaya” sio wiwi ninae sewa bali ni tukio kilicho-fanyika katika Filamu hii ya Ikwizu.

Kawa walivyoawbiwa vijana sita. Ikwizu ni sehewu awbayo in-asewekana kuwa na wali nyingi, na hakuna aliweza kujua njia ya kuelekea huko. Kila aliyeulizwa njia, naye angeuliza sababu ya kutaka kwenda huko. Vijana sita wanakutana kwa wazingira fulani wote wakiwa na dhawira ya kufika Ikwizu ili kuweza kupata mali. Wakiwa bado njiani kuelekea huko. wanakuwbwa na wkasa. Je walifika na kawa hawakufika. walirudi salawa? Hii ni filawu itakayokuacha kinywa wazi. Ni filawu yenye kotisha. uwoga na vilio.

Casts: Mack Face, Snura Mushi, Hashim Kambi, Shasta

No Reviews at the Moment

 

Submit Reviews

Your Rate  
Your Name  
Your Email  

Email will NOT be shown publicly

Your Review  

Please enter the word you see in the image left